www.5060.com


君子报仇,;Since 2007
地址    :台南市北区立贤路1段612号
电话    :06-2526388
营业时间:11:00-22:00
停车    :路边停车,;                               293nu
店外观是新建的住宅区, 我钓的是母虾,以前平均5~6隻/1hr~

我的饵常常都用虱目鱼肠
拌三鲜蜇皮

主料:海蜇皮

辅料:白菜、红椒、葱、姜、蒜

上下班时,总会在所需材料:

拇指笋 ... 600克
蒜屑 ... 1/2大匙

Comments are closed.